Ledelse af komplekse projekter

Drømmer du som projektleder eller koordinator om at kunne skabe fælles forståelser og resultater i komplekse, tværgående projekter med deltagerne, som har meget forskellige professioner og erfaringer?

Vil du gerne have indsigt i din egen kommunikation og anvende metoder, som hjælper dig med at kommunikere og engagere deltagere på en meningsfuld måde og dermed gør dit projekt til en succes?

IWF kan hjælpe jer ad to veje: For det første workshops for projektgruppen og for det andet et internt kursus for projektledere og koordinatorer. 

Workshops for projekter. IWF tilbyder workshops og efterfølgende opfølgning for projektgrupper, der af forskellige årsager er kørt fast og derfor trænger til nye friske øjne udefra. Vi har fine evalueringer på at booste projektgrupper og bringe den på rette kurs. I forløbet er det helt essentielt, at deltagerne lærer at anerkende og skabe ”virkeligheder” og handlinger sammen omkring fælles mål, i stedet for, som det ofte er tilfældet, at producere ”virkeligheder”, der bekæmper hinanden.

Internt kursus for projektledere og koordinatorer. Virksomheder kan også via kurser opnå store effektivitetsgevinster i samarbejdsrelationerne i store komplekse projekter med mange interessenter, som både individuelt, fagprofessionelt og kulturelt kan have forskellige baggrunde.

IWF tilbyder to-dages kurser med efterfølgende opfølgning for projektledere og koordinatorer. Deltagerne bliver bevidste om deres egen kommunikation og lærer at anvende kommunikation, der koordinerer og skaber meningsfulde handlingsmuligheder for deltagerne med deres respektive forskellige baggrunde og forforståelser.

Vigtigst er det at opnå kompetence som gameplayer, gamemaster og gamechanger. Deltagerne bliver trænet i både at være i projektet og over det, dvs. både som deltager, og ved at skifte synsvinkel gennem en tur op i helikopteren, se og ændre uhensigtsmæssig kommunikation, så en ny positiv og anderledes retning skabes.