Coaching af ledere

Hvorfor

Vil du have en WHAW! oplevelse i et coachingforløb? Vil du markant styrke dit lederskab, både ledelsesfagligt og personligt? Vil du opleve nye sider af dig selv, som du ikke kender og ser nu?

Hvis ja, så er et coachingforløb noget for dig i IWF.

For IWF er en coachingsamtale et spejl, som muliggør, at du får styr på, hvad du egentlig tænker, idet du får det sagt. Det er tæt forbundet med, at ”livet leves forlæns og forstås baglæns”. I forandringshastigheds-samfundet hvirvles støvet ofte så meget op om en, at man let kan miste orienteringen. Derfor har mennesker jævnligt brug for mentale pit-stop, hvor de ser sig tilbage, læsser af og skræller lagene af ind til det væsentligste. For så derefter afklaret at kunne gå videre – tænke og handle med ro og ny fokus.

Hvad

IWF kan tilbyde coachingforløb af korte og længere varighed. Vi kender ledelse personligt indefra, ud fra de lederjob, som vi selv har bestridt. Og vi har både i vores konsulentpraksis og via vores bøger stor indsigt og erfaring med at coache ledere. Desuden har vi via kurser i det personlige lederskab, som er en del af diplomuddannelsen i ledelse, coachet hundreder af lederstuderende, hvor vi væver ledelse, roller og personlighed sammen.

Vores tilgang til coaching er situationsbestemt og pluralistisk. Alt efter situationen trækker vi på systemiske, narrative, filosofiske og løsningsbaserede tilgange. Vi sørger for, at du anerkendende bliver lyttet til i dybden, opnår klarhed og finder gode svar på dine udfordringer. Vi øser også gerne af vores ekspertise og erfaringer, hvis du ønsker det.

Du bliver ikke kun strøget med hårene. Vi går indtil benet, så du personligt rykker dig. Det indebærer, at du udviser mod til at iagttage dig selv med radikal ærlighed. Først når du forstår og ændrer dig selv kan du ændre andre.

Hvordan

Typiske emner i et coaching forløb kan være:

 • Dine vigtigste arbejdsmæssige udfordringer
 • Personlige emner, der fylder meget pt. med relation til ledelsesrolle- og ansvar
 • Indsigt i din kommunikationsmåde og hvordan den kan udvikles
 • Dine drømme om at udvikle dig til den ”ideale” leder og efterfølgende kompetenceudvikling
 • Samarbejdsmæssige dilemmaer
 • Håndtering af belastende konflikter
 • Stress- og preshåndtering
 • Velvære, selvtillid og selvværd i lederrollen – hvile i sig selv
 • Udvikling af bæredygtig, taktisk ledelse – at kunne skabe foretrukne handlinger i sammarbejde
 • Evner at skabe en rodfæstet syntese mellem dine værdier, din formelle ledelsesrolle og ledelseskulturen i organisationen
 • Udvikling af din lederautoritet og gennemslagskraft
 • Kompetence i  at kunne lede selvledende medarbejdere