Udvikling af ledergrupper

Hvor stærkt er det fælles fundament i din ledergruppe? Kender og forstår I hinanden – som mennesker og ledere? Får I følgeskab til jeres lederskab?

Hvorfor og hvad

Spørgsmålene og emnerne kunne være andre, alt efter hvad der opleves som det væsentligste for netop jeres ledergruppe. Men ét er sikkert: Al erfaring viser, at en sammentømret ledelsesgruppe performer og skaber langt bedre resultater, end en ledergruppe, der peger i mange, usamtidige retninger uden fælles ”ånd”. At skabe en stærk ledergruppe kræver bevidst arbejde, hvor man kommer tæt på hinanden og åbent og tillidsfuldt tør drøfte vitale spørgsmål.

Hvordan

IWF har stor erfaring med at afholde workshops og seminarer med ledergrupper, hvor man i afstand fra arbejdspladsen har tid og ro til at drøfte ledergruppens fundament, aktuelle udfordringer og vigtige temaer. Det kan være klassiske temaer som vision, mission, strategi, værdier, men også ledelsesgrundlag /stil, synergi og profiler i ledergruppen, feed-back i ledergruppen, ledelse af selvledende medarbejdere, ledelse og implementering af forandringer og strategier mv. Indsatsen kan bestå af enkeltstående dage eller fx 6-7 lederdage forløb over et år.

Ledergruppen kan være den øvre ledelse, en afdelingsledelse med underliggende teamledere oa. Det helt nøjagtige forløb afklarer vi, når vi præcis ved, hvad I har brug for og drømmer om at få på plads. Vi sørger for at løfte hele ledergruppen. Vi sørger også for, at der bliver lyttet til alle stemmer i gruppen, så I bliver kittet sammen som et stærkt hold. På den måde får I skabt fælles ”mind” om vigtige emner, hvilket har stor effekt, når I kommunikerer og leder andre.

Vi trækker på en stor lederværktøjskasse med enkle modeller og teori samt dramaturgiske metoder, som vi anvender alt efter, hvor I ”er”.