Udvikling af teams

Ved I hvad det hæmmer og hvad der fremmer jeres evne til at topperforme i teamet? Hvordan står det til  med samarbejdet på tværs af organisationen?  Taler I om, hvad kunderne siger om jer?

Hvorfor

Teamet – og samarbejdet mellem team – er i dag blevet den moderne organisations dna. Derfor er det også blevet et must konstant at gøre teams bedre i dag end i går. Hvordan genskaber man konstant et top-performende team, som tilføjer værdi til virksomheden og kunderne? kunne være spørgsmålet.

Det kræver en proaktiv pause til eftersyn. Målet er robuste og top-professionelle team, der kan nå ambitiøse mål gennem samhørighed og arbejdsglæde. Ved at give rum til at se og anerkende egne og andres indsatser, forankre det der virker og adressere det som hindrer, kan fælles tro, evne og ambitioner til at sætte og indfri nye mål styrkes.

Hvad

Gennem dramaturgiske virkemidler kan vi skabe en tilpas og kreativ forstyrrelse, som får teamet til at se sig selv udefra, med kunder og andre interessenters øjne. Forvent at blive rusket lidt i forhold til gængse måder at reflektere på. Her skal både krop og knop på arbejde.

Vaner og uvaner bliver synlige, og i fællesskab styrkes kommunikation, engagement og nysgerrighed på tværs af organisationen og ud ad til kunderne. Synlige resultater fra workshoppen bringes med tilbage til hverdagen i form af fotodokumentation.

Hvordan

Først laves en 3 D scanning af teamets NU situation. Gennem arbejde med visuelle og fysiske øvelser på gulv, udfordres vanetænkning. Der arbejdes med både knop og krop, og der lægges kim til nye spor i hjernen. Deltagerne sættes til at “iscenesætte” de dagligdags situationer, som de hver især oplever hæmmer og fremmer et godt og velfungerende, high performance team. Situationerne og essensen fastholdes i en fotoserie. Billederne fortolkes i fællesskab, så det uudsagte får en stemme og en “tilstandsrapport” dannes i et kreativt flow.

Dernæst skabes en tidsrejse ind i den fremtid, hvor teamet er lykkes med sine mål. Ved at undersøge tilstanden bliver den et fysisk anker, som vi efterfølgende kan hale os frem ved. Vi stiller en masse spørgsmål – via scenarie og caferunder –  indefra egen faglighed og ud , og efterfølgende skifter vi  perspektiv, og ser udefra og ind fx via kundernes blik. Fremtidsbillederne fastholdes i mindmap/tegning/ fotos og bruges som reminder og brændstof til at gennemføre de aftaler, som deltagerne indgår.

To halve dages forankringsworkshop anbefales, så den nye viden om teamets styrker pløjes ind i hverdagens arbejde.