Team og typer

Kender I hinanden godt nok i teamet? Godt nok til at forstå, hvorfor I af og til går skævt i kommunikation og i løsning af opgaverne. Har I brug for en fælles ‘aha’ oplevelse, som kan bringe jer videre? Typologien kan være en øjenåbner.

Hvorfor og hvad

Alle erfaringer viser at kommunikation er helt afgørende, hvis man skal få et team til at samarbejde og opnå ambitiøse mål. Hos IWF har vi mange års erfaring med at udvikle teams. Ofte er rofilværktøjet Jungiansk Type Indeks (JTI)  en god indgang. Det er et internationalt anerkendt værktøj, kendt for sin evne til at synliggøre forskelle og gøre dem til en fordel for samarbejde og gode resultater. Profilen giver en afdækning af egne og andres forskellige præferencer, og i en teamworkshop opstår der således en række ”aha oplevelser” og gode grin ved genkendelsen. De gensidige forståelser er som en vitaminindsprøjtning for et team, idet faldgruber og muligheder for forbedret samarbejde bliver tydelige.

Hvordan

JTI profilen viser, hvor de enkelte teamdeltageres henter deres energi fra, hvordan de ser et problem an, hvordan de kommer frem til en beslutning – og ikke mindst, hvor struktureret de går til værks, når opgaven skal udføres. JTI profilerne giver som teamudviklingsværktøj et befriende sprog at tale om egne og andres ofte meget forskellige måde at opfatte og udtrykke sig på. Det bliver lettere at sætte ord på ligheder, forskelle og eventuelle konflikter, ud fra en grundholdning om, at alle profiler er lige værdige og alle bringer noget godt til samarbejdet – især når de mest hensigtsmæssige præferencer og kompetencer afstemmes efter situationen.  

Når du kender profilen på de personer du kommunikere med, bliver det langt nemmeer at fortå og blive forstået.