Coachende teamsamtaler

Får I egentlig talt om, hvor det ”brænder mest på” i jeres team?

IWF kan med nye øjne og tilpas provokerende spørgsmål hjælpe jer med lige netop de udfordringer og emner, som I har mest brug for at drøfte i team, så der bliver skabt fornyet afklaring, energi og motivation. Vi lægger stor vægt på at få alle ”stemmer” i spil, at skabe nye, fælles mindsets og at etablere en meningsfuld kommunikation, hvor I ”møder” hinanden og får skabt de resultater, som kunderne drømmer om.

Mængden af arbejdsrelaterede spørgsmål og udfordringer, som det kan være vigtigt at drøfte i et team, er stor: Vision og mål, rammer, arbejdsmodeller, motivation, ansvars- og beslutningsrum, dilemmaer, kommunikation og roller i forhold til hinanden, faglige problemstillinger, håndtering af konflikter, problemfyldte teamhistorier, stress, igangværende forandringer, kulturen og ”ånden” i teamet, performancekrav, trivsel og evne til at passe på sig selv mv.

Det vigtige er, at I tager afsæt i lige de udfordringer og emner, som i øjeblikket ”fylder” mest og som teamet har brug for at tale helt igennem for at nå frem til en lettende afklaring. Herfra kan I fremadrettet drøfte, hvordan I kan lykkes endnu bedre i arbejdet.

Vores hjælp kan ske via rådgivning, via coachende teamsamler- og forløb omkring brændende udfordringer eller via workshops med brug af forskellige udefra- refleksioner, dramaturgiske metoder og rollespil. Vi tager et formøde med jer, hvor vi finder frem til lige de udfordringer og emner, som I oplever er mest nødvendige at tage fat på.