Ledelseskommunikation

Er du klædt helt på til at kommunikere i forhold til de krav, som stilles til den moderne leders forskellige roller?

Hvorfor og hvad

Ledelse ER i dag kommunikation – en stadig vigtigere faktor, der afgør, om du og dine medarbejdere lykkes eller ej. Derfor er det så afgørende, at man som leder har opnået høj kompetence inden for både kommunikation og ledelse i fire roller:

  • Lede det daglige arbejde
  • Udvikle og implementere strategier
  • Lede små og store forandringer
  • Gennemføre forskellige typer af samtaler, processer og mødeformer
  • Hertil kommer lederens indre kommunikation, typisk i form af ”indre” historier, der i høj grad påvirker lederstil og evnen til at skabe følgeskab.

 Vejen til bedre kommunikation begynder med at blive bevidst om ens kommunikationsvaner og lederstil. Det hænger tæt sammen med den person man er og løbende bliver. Det kræver parathed og mod til at ”se på sig selv”, gøre op med ufrugtbare vaner ud fra en tese om, at hvis man vil ”ændre andre, må man først ændre sig selv”. Her gør vi fx brug af JTI-test, der præcist afdækker ens ”type- og kommunikationsvaner” og hvordan man derfra kan lære at tage højde for andre ”typer” i sin kommunikation.

Hvordan

IWF arbejde målrettet med at højne og træne den moderne leders kommunikationskompetencer, professionelt og personligt. Det sker både via rådgivning, workshop og kurser:

  • Ledelseskommunikation med personlig gennemslagskraft. Kurset består af en række grundelementer, hvor der også er muligt at tilføje lige præcist de emner inden for lederkommunikation, som I måtte have brug for at styrke i særlig grad.
  • Workshops, kurser og rådgivning om vigtige samtaletyper: MUS, coaching, konflikthåndtering, feedback, den svære samtale, trivselssamtaler.

Vi har fx bistået ledergrupper med erfaringer om at afholde og udvikle MUS, udvikling og brug af gruppesamtaler, træning og indarbejdelse af gode feedback vaner i en afdeling eller team, rådgive, coache og træne lederen i at håndtere vanskelige konflikter eller gennemføre svære samtaler.

Vi holder også workshops med ledergrupper om, hvordan de yderligere og praksisnært kan styrke deres evne til at coache medarbejderne på en naturlig og motiverende måde, der passer ind i jeres kultur.