Profil

Drømmer du som leder om flere inspirerede medarbejdere og flere glade, tilfredse kunder?

Vejen går gennem meningsskabende ledelseskommunikation. Inspired WorkForce kan hjælpe jer med at spotte og hurtigt udbedre svage led i kommunikationenVi har mange års erfaringer og konkrete resultater, i forhold til daglige opgaver, strategier, forandringer og samtaler. Sikkert også fra en virksomhed der minder om din. https://www.iwf.dk/kunder/

Vores vision er gennem kommunikation at forbinde ledere, medarbejdere og enheder optimalt. Det fører til højt motiverede medarbejdere og koordineret samarbejdskraft om fælles opgaver til stor oplevet gavn for kunderne. Samtidig  fastholder og tiltrækker en attraktiv kommunikationskultur højt kvalificerede medarbejdere.

Som organisation og leder bør man ikke acceptere, at kommunikation imellem mennesker og enheder i længere tid kører skævt. Vi tilbyder hjælp til at:

 • Udvikle og kommunikere virksomhedens grundfortælling, vision og strategier
 •  Udvikle og kommunikere virksomhedens værdier, så de giver mening og til bunds efterleves i
  virksomhedens mange forskelligartede enheder
 • Bevidstgøre lederne om deres egen kommunikation og herfra gennemføre
  en kompetenceudviklingsplan – enten individuelt eller for hele ledergruppen
 • Udvikle et fælles ledergrundlag, ledelseskommunikation og værdier i ledergruppen
 • Udvikle og håndtere kommunikationen og fortællingen om strategiske
  forandringsprojekter i dele eller hele organisationen, enheder og team
 • Hjælpe ledere med at afholde og styrke vigtige personalesamtaler: Coaching, konfliktsamtaler,
  MUS, teamcoaching, feed-back og forward, den svære samtale, trivselssamtalen, ansættelser og
  afskedigelser
 • Afdække og omformulere historiefortællinger som et effektivt kommunikativ
  redskab til at skabe stærke, produktive historier og en sund kultur
 • Træne teamledere, projektledere og koordinatorers kommunikation,så de opnår størst
  mulig meningsfuld involvering og effektivitet i fælles projekter